ÚvodHypotéky a ÚvěryZabýváte se zprostředkováním hypoték?

Zabýváte se zprostředkováním hypoték?

Co pro Vás bude znamenat nový zákon?

Na začátku prosince loňského roku schválila vláda návrh nového Zákona o úvěru pro spotřebitele, ve kterém dochází ke spojení Zákona o spotřebitelském úvěru a Hypoteční směrnice. V současné době je návrh zákona předložen ke schválení v Poslanecké sněmovně. Termín 21. března je s nejvyšší pravděpodobností nereálný. K tomuto datu je požadována zavedení Směrnice EU o úvěrových smlouvách na bydlení CARRP.

bublina zeptejte se na web

Zákon o úvěru pro spotřebitele by měl zlepšit postavení dlužníků, zavádí strop za pozdní splátky, upravuje možnosti předčasného splácení hypoték apod.

Nově budou za spotřebitelský úvěr považovány i hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry, leasing, kreditní karty apod. Zákon navíc začne regulovat spotřebitelské úvěry malých objemů do pěti tisíc korun.

Zároveň zákon zavádí nová pravidla pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.

Dosud platí, že poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů stačí jen živnostenské oprávnění. Nově budou muset poskytovatelé i zprostředkovatelé spotřebitelských půjček vlastnit licenci, kterou bude udělovat ČNB. Vznikne také jejich veřejně přístupný registr. Živnostenské oprávnění zanikne.

Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr bude nově mít samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce

Oprávnění Samostatnému zprostředkovateli udělí na základě elektronické žádosti ČNB, trvá do konce následujícího kalendářního roku a prodlužuje se vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Zároveň ČNB zapíše oprávnění do registru. Samostatný zprostředkovatel může svou činnost provozovat na základě písemné smlouvy s jedním či více poskytovateli nebo na základě smlouvy se spotřebitelem. Za svou činnost plně odpovídá.

Oproti tomu Vázaný zástupce nežádá samostatně o oprávnění ČNB. Žádost podává na základě smluvního vztahu mezi vázaným zprostředkovatelem a zastoupeným (např. banka jako poskytovatel nebo Samostatný zprostředkovatel) zastoupený. Oprávnění pak vzniká na základě zápisu do registru ČNB, trvá do konce následujícího kalendářního roku, prodlužuje se vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Poplatek platí zastoupený. Vázaný zástupce je oprávněn zprostředkovávat výhradně pro jednoho zastoupeného. Za činnost vázaného zástupce odpovídá zastoupený.

Zprostředkovatelé půjček budou muset nově skládat zkoušky z odborné způsobilosti, budou muset mít minimálně středoškolské vzdělání nebo pět let praxe v oboru. Zkoušku bude provádět akreditovaná instituce na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.  O vykonání odborné zkoušky bude vydáno osvědčení, jeho platnost nebude omezena, nicméně se očekává průběžné udržování znalostí.

Rozsah odbornosti spotřebitelského úvěru na bydlení:
 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu
 • znalosti regulace trhu
 • znalosti etických standardů trhu (pokud existují)
 • znalosti úvěrování a produktů
 • znalosti nabízených doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení
 • základní znalosti procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • základní znalosti postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení
 • znalosti trhu nemovitých věcí a jejich součástí
 • znalosti postupu při koupi nemovité věci nebo její součásti
 • znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí
 • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru zákazníkovi vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout zákazníkovi produkt, který vyhovuje jeho potřebám